Het Goede Doel

De goede doelen voor 2021

We proberen ieder jaar een mooie mix te vinden tussen landelijke, grotere
organisaties en daarnaast meer lokale goede doelen of acties.

Voor dit jaar zijn het geworden:

• Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat. Sportmedisch verantwoord en naar jouw eigen wensen. Je krijgt het vertrouwen in eigen kunnen terug. Blijf in beweging. Sporten helpt je tijdens de wedstrijd van je leven. Tegenkracht is er voor mensen met kanker vanaf het moment van diagnose. Kankersoort of leeftijd zijn niet van belang. Wij zijn er voor iedereen.

• Stichting Water for Everyone: Schoon drinkwater, een recht voor iedereen! De stichting heeft als doel: het bieden van hulp, alsmede het meewerken aan duurzame projecten op het gebied van schoon drinkwater & sanitaire voorzieningen, aan de bevolking, ongeacht hun nationaliteit en religie, in ontwikkelingslanden of landen die getroffen zijn door natuurrampen of interne conflicten (burgeroorlogen).

• Longfonds: De lucht in Nederland kan en moet gezonder. Iedereen heeft recht op schone, gezonde lucht. Gezonde lucht is van levensbelang. Help ons het belang van gezonde lucht onder de aandacht te brengen en steun onze oproep. Met jouw steun roepen we het nieuwe kabinet op stevigere maatregelen te nemen voor gezonde lucht.

logo's goede doelen