Het Goede Doel

De goede doelen

De goede doelen voor de opbrengst van de rally zijn dit jaar:

• Stichting Fluit en Kruid: bestrijden van de eikenprocessierups in Weststellingwerf.
Vrijwilligers maken nestkastjes voor mezensoorten en hangen deze op. Daarnaast worden de bermen ingezaaid met bloemenmengsels om zo aantrekkelijk te worden voor insecten. Beide acties zorgen voor meer vogels en meer mezen die op de insecten af komen en zo nu en dan ook een processierupsje meepikken.

• Restauratie van Joods Werkkamp Et Petgaat aan de Nijksweg.
In kader van 75 jr. bevrijding van Nederland wordt dit werkkamp hersteld en toegankelijk gemaakt. In 2003 is er een monument geplaatst.

• Stiekm Trots.
Een marketingcampagne en regiopromotie voor Weststellingwerf met als doel het wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf op de kaart te zetten, te ondersteunen en te laten groeien. Een breed gedragen project geïnitieerd door ondernemersverenigingen, gemeente en recreatie en toerisme.

• Water for Everyone in Tanzania.
Het project in Tanzania heeft snel een nieuwe watertank nodig want die is tijdens de heftige regenperiode weggespoeld. Hevige stortbuien worden afgewisseld met periodes van extreme droogte. De watertank is belangrijk om de watervoorziening te
reguleren.

We proberen ieder jaar een mooie mix te vinden tussen landelijke, grotere organisaties en daarnaast meer lokale goede doelen of acties.